Dokumentumok

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

 

Pénzügyi vállakozásunk az induló vagy már évek óta sikeresen működő mikrovállalkozásoknak nyújt segítséget az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program révén. Ennek a rendkívül kedvező finanszírozási forrásnak a legfontosabb jellemzője, hogy ügyfeleink forrásigényét egy hitellel (maximum 20 millió Ft összegben) és egy hozzá kötődő, vissza nem térítendő támogatással (maximum 10 millió Ft) segíti, amennyiben a vállalkozás 10%-30% önrésszel, piacképes üzleti tervvel, valamint megfelelő biztosítékkal rendelkezik.

 

A Kombinált Mikrohitel kedvezményes kamatozású hitelből, utólag finanszírozott, vissza nem térítendő állami támogatásból és önerőből tevődik össze. A Mikrohitellel egyidejűleg – azzal összhangban – pályázható az utólag finanszírozott, európai uniós vissza nem térítendő támogatás „Mikrovállalkozások fejlesztése” címen. A pályázat jele: GOP-2011-2.1.1/M

 

Támogatásban részesíthetők köre:

A kedvezményes hitel és a hozzátartozó támogatás igénybevételére jogosult az a mikrovállalkozás, amely megfelel a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete 2. cikkének 3. bekezdésében foglalt feltéteknek, azaz:

 • devizabelföldinek minősül;

 • a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkezik;

 • éves árbevétele nem haladja meg a 2 millió Euro-t;

 • maximum 9 főt foglalkoztat;

 • nem folyik ellene csőd- vagy felszámolási eljárás és nem áll végelszámolás alatt;

 • nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása;

 • nem negatív a saját tőkéje és saját tőkéje nem csökkent a törzstőke/alaptőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá;

 • nincs lejárt banki tartozása;

 • városias településen történik a beruházás (településlista alapján);

 • árbevételének kevesebb, mint 50%-a származik mezőgazdasági tevékenységből;

 • nincs 3 éven belül nem teljesített támogatási szerződése;

 • nincs 2 éven belüli munkaügyi jogsértése;

 

Megfelelő fedezettség mellett lehetőség van induló mikrovállalkozások támogatására is.

 

Nem nyújtható Támogatás:

Nem nyújtható Támogatás azon mikrovállakozás számára,

 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);

 • amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;

 • amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;

 • amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző 3 éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette;

 • amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban.

 

Támogatható projektek:
 • új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz vásárlása (VTSZ listából);

 • információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése (VTSZ listából);

 • információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése (TESZOR listából);

 • infrastrukturális és ingatlan beruházás, és ingatlanvásárlás.

 

A támogatás nem vehető igénybe:
 • a visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására;

 • igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására;

 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;

 • műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, és ingatlanoknak a Kedvezményezett 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzésére;

 • a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozására;

 • turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztési célokra;

 • mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektekre;

 • az alábbi iparágakban megvalósuló projektekre: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat.

 

Finanszírozási feltételek és kondíciók, speciális feltételek:
 • minimális önerő: a projekt értékének 10%-a;

 • igényelhető hitelösszeg: a projekt értékének maximum 60%-a, min. 1 millió, max. 20 millió Ft;

 • igényelhető vissza nem térítendő támogatás: a projekt értékének maximum 45%-a, min. 1 millió, max. 10 millió Ft;

 • a Kombinált Mikrohitel ügyleti kamata: 9% ;

 • futamidő: maximum 10 év;

 • a tőketörlesztés megkezdésének türelmi ideje: maximum 24 hónap A Támogatásban részesülőknek vállaniuk kell, hogy a projekt befejezését követő 2 üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének 50%-át.

 

Felszámított egyszeri tranzakciós díj és egyéb költségek:
 • hitelképességi vizsgálati díja, amely kizárólag pozitív hitelbírálat esetén fizetendő meg, mértéke 50.000 Ft, esedékessége a szerződéskötés napja;

 • az ügylet lebonyolításához szükséges közjegyzői, földhivatali, ügyvédi és értékbecsléssel kapcsolatos díjak.

 

Biztosítékok, fedezetek:
 • A vissza nem térintendő támogatás összegére nem kell fedezetet biztosítani;

 • A felvett hitelhez a biztosítékok a Pannon 2005 Zrt. szabályzataiban meghatározott biztosítékok közül ügyletenként kerülnek meghatározásra. A megkövetelt biztosíték elsősorban ingatlanfedezetet.

 

A hitelkérelemhez kapcsolódó dokumentumokat elektronikusan küldjük meg. A kapcsolatfelvételhez kérjük kattintson ide.